MUĞLA VALİLİĞİ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilgili yönetmeliğin İdarenin temsili başlıklı 18/2 inci Madde "Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı e­posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü gereğince Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.
 
 
EK: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
 
İletişim Bilgileri;
 
MUĞLA VALİLİĞİ
Emir Beyazıt Mh. No:3 Menteşe/MUĞLA
 
e-posta: hukukisleri@mugla.gov.tr
Telefon: 0252 214 1234 / 203 veya 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.