T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
    İLÇELERİMİZ
   
   
   
   
   
   
 


MUGLA

 
Kan


Bulunduğunuz Yer: İl Jandarma Komutanlığı  >>   Silah Ruhsat İşlemleri

 Silah Ruhsat İşlemleri
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ

 
 

            6136 sayılı kanun uygulanmasına ilişkin 91/1779 sayılı yönetmeliği değiştiren 99/12448 sayılı yönetmelik hükümlerine göre, ikamet yeri esasına göre jandarma mıntıkasında ikamet edenlere 01 MART 2000 tarihinden itibaren silah ruhsatı verme işlemleri JANDARMA BİRİMLERİNCE yürütülmeye başlanmıştır.
MUĞLA ilinde Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden vatandaşlarımız ruhsat işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’  na müracaat edebilir.

 1. Valilik makamına hitaben yazılmış Dilekçe, 
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
 3. İkametgah ilmühaberi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 4. 5 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak.) 
 5. Yetkili makamdan alınmış Resimli ve mühürlü görev belgesi. (kamu görevlileri için.) 
 6. Emekli onay belgesi.(emekli kamu görevlileri için) 
 7. Malulen emekli olanlardan maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu, (emekli kamu görevlileri için) 
 8. Zati demirbaş silahını ruhsata bağlatanlardan ilgili kurumca düzenlenmiş silah satış senedi aslı. (emekli kamu görevlileri için) 
 9. İşyerinde bulundurmak isteyenler için ayrıca işyerinin vergi levhasının vergi dairesinden veya noterden tasdikli bir örneği (işyerinde bulundurma ruhsatı için) 
 10. Avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) noter tasdikli sureti.(yivli av ve spor silahları için) 
 11. Gençlik ve Spor Gn. Md.lüğünden alınmış amatör sporcu lisansı. (yivli av ve spor silahları için)
 12. İl J.K.lığında tanzim edilecek silah ruhsat formu ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.
 13. Diğer meslek mensubu olanlardan istenen diğer belgeler alt bentlerde belirtilmiştir.

SİLAH RUHSATI OLANLARIN BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR

            Tanzim edilen ruhsatlar Valilik Makamının onayını müteakip (5) yıl süre için geçerlidir. Ruhsatını yeniletenler için süre; eski ruhsatının bitim tarihinden itibaren başlar.
Ruhsat bitim tarihinden itibaren (6) ay içerisinde ruhsatını yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilerek silahlarını bir başkasına devir etmeleri gerekmektedir.
Ruhsatlı silahlar geçici de olsa bir başkasına verilemez,

            Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiği veya silahıyla ilgili adli bir olaya karıştığı takdirde ruhsatı veren makama bildirilmelidir,
Bulundurma ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya silahını tamir ya da atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman silah nakil belgesi alınması zorunludur.

            Nakil belgesinde belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamaz, Nakil belgesi için ;
Valilik Makamına Yazılmış dilekçe ( Hangi tarihler ve saatler arasında silahın götürüleceği belirtilir. En fazla 1 gün için geçerlidir.) 2 adet vesikalık fotoğraf , Silah ruhsatı ile birlikte İl J.K.lığına müracaat edilir.


            Bulundurma ruhsatlı silahın üzerinde taşınması halinde şahıs hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapılır. 

            Motorlu veya motorsuz araçlar mesken sayılmamaktadır.

            Göreviyle veya işiyle ilgili olarak silah ruhsatı alanlar; ruhsatın veriliş sebepleri ortadan kalktığında (6) ay içerisinde durumunu belgesiyle birlikte ruhsat veren makama bildirmek zorundadırlar.

            Demirbaş silah için yönetmelikte belirtilen koşullar içerisinde taşıma ruhsatı alanlar; silahını ruhsatında belirtilen koşullar dışında taşıyamayacağı, taşıdığı takdirde ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapılır.

            Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, 


            Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

            Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, 

            TBMM ana binaları ile meclis başkanlığınca belirtilen yerlerde silah taşınamayacağı aksi takdirde yasal işlem yapılacağı.(Belirtilen yerlerde resmi görevli olarak bulunanlar hariç.)


SİLAH NASIL TEMİN EDİLİR

            Yaptırılacak tahkikat neticesi silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayanlara :

            Yeni silah satın alacaklar için Silah satın alma yetki belgesi tanzim edilir. Silah sahibi MKE kurumundan silahını bizzat alır. 60 gün içerisinde İl J.K.lığı Ruhsatlar Kısım Amirliğine müracaat etmesi gerekmektedir.

            Bir başkasında bulunan silahı devir yoluyla almak isteyenler için noter istek belgesi tanzim edilerek noter satışı yapmaları sağlanır. (Müracaat sırasında silahını devir edecek olan şahıs il devir alacak olan şahıs karşılıklı olarak dilekçe vermesi gerekmektedir.)Her Hakkı Saklıdır. TC. Muğla Valiliği, Tel: 0252 214 1234 Faks: 0252 214 31 88
Muğla Valiliği